+1 514-800-2610
எம்மவர் நிகழ்வுகள்
2
March
மொன்றியல் வாழ் திருகோணமலை மக்களின் வருடாந்த ஒன்றுகூடலும் இராப்போசன விருந்தும் - 2024
𝕿𝖗𝖎𝖓𝖈𝖔 𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙 - 2024
🗓: Saturday March 16th,2024
☎ : ( 514 )-545 1034
🏦 : Saint John Fisher Parish
120 Av. Summerhill,
Point-Claire, QC.
H9R 2L7
Organized by: Montreal Trinco Association
மொன்றியல் திருமலை ஒன்றியம்

துயர் பகிர்வு

இராசலிங்கம் மணிமாறன்
இமையாணனை - கனடா மொன்றியலில்
ராஜமோகன் ஆனந்தன்
பிறப்பிடம் - அராலி வடக்கு வதிவிடம் - கனடா மொன்றியல்
முருகேசு திருகோணேஸ்வரலிங்கம்
கல்வியங்காடு - மொன்றியல்
இராசம்மா செல்வராசா
காரைநகர் - சின்னாலடி